МАЛЫН СЭГ ЗЭМИЙГ ЦЭВЭРЛЭХ УСТГАХ АЖЛЫГ ХИЙЖ БАЙНА

Баруун – Урт  сумын  хэмжээнд үүсээд байгаа эзэнгүй хог хаягдал , малын сэг зэм, хог хаягдал устгах ажлыг  3-р сарын 22 ноос  27-ныг  хүртэлх хугацаанд хийж гүйцэтгэнэ.

Тус  арга хэмжээнд Байгаль орчин аялал жуулчлал газар, “Сүхбаатар тохижилт үйлчилгээ” ОНӨААТҮГ  Баруун-Урт сумын ЗДТГ-тай хамтран мал амьтны сэг зэм устгах зохион байгуулж байна.

Аймгийн төвд мал маллаж байгаа иргэд үхсэн мал , амьтны  сэг зэмийг нийтийн эдэлбэр газар хаяхгүйгээр” Сүхбаатар тохижилт үйлчилгээ “ ОНӨААТҮГ-т дуудлага  өгч ачуулж байхыг мэргэжлийн байгууллагаас  анхаарууллаа.  Эрүүл цэвэр хотын төлөө хамтдаа байхыг уриалсан юм.

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *