БАЙГУУЛЛАГЫН ДОТООДЫН ЗӨВЛӨГӨӨНИЙГ ХИЙЖ , 2021 ОНЫГ “ ХҮНИЙ ХӨГЖЛИЙГ ДЭМЖИХ ЖИЛ” БОЛГОН ЗАРЛАЛАА

Баруун-Урт сумын Засаг даргын Тамгын газрын  албан хаагчдын дотоодын зөвлөгөөн болж , тасаг нэгж, мэргэжилтэнгүүд гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд тусгагдсан онцлог ажлаа танилцуулж, хамт олноороо хэлэлцэж, 2021 оныг “Хүний хөгжлийг дэмжих жил” болголоо.

Мөн Сумын Засаг дарга Ж.Жавхаатөгс дотоодын зөвөлгөөнийг үр дүнтэй болж байгааг дурьдаад нийт албан хаагчдад үүрэг, чиглэл өгч ажилласан.

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *