ХҮҮХДИЙН БОЛОВСРОЛ , ХҮҮХЭД ХАМГААЛАЛ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР ТУЛГАМДАЖ БУЙ АСУУДАЛ ШИЙДВЭРЛЭНЭ

Сүхбаатар аймгийн Хүүхдүүдийн боловсрол , эрүүл мэнд , хүүхэд хамгаалал , хүүхдийн ядуурлын  чиглэлээр нэн тулгамдаж буй  асуудлыг гаргаж ирэх түүнийг шийдвэрлэх , тэдгээрийг даван туулах арга замыг тодорхойлох хэлэлцүүлэг  Баруун-Урт сумын Засаг даргын Тамгын газар , Японы Хүүхдийг ивээх сангийн  Сүхбаатар аймаг дахь салбар зөвлөлтэй  хамтран зохион байгуулж байна.

Энэхүү хэлэлцүүлэгт  БСУГ, ГБХЗХГ, Цагдаагийн газар,  Сургууль цэцэрлэг зэрэг байгууллагын төлөөлөлүүд  оролцож  байна

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *