Баруун-Урт сумын 9 багт байнгын цэг ажиллуулж иргэдийг вакцинжуулалтанд хамруулна

Коронавируст халдвар /КОВИД-19/-ын эсрэг вакцины дархлаажуулалтад  хүн амыг товлосон хугацаанд  хамруулах  байнгын болон түр цэгүүдийн  бэлтгэл бэлэн байдлыг Баруун –Урт сумын хэмжээнд 9 цэгт  байршуулах  бэлтгэл ажил  товлосон хугацаанд нь  хамруулахаар ажиллаж байна.

Ковид -19-ын вакцинжуулалтын үед  байнгын цэгийг тусад нь өөр байрлалд  зай талбай ихтэй  агааржуулалт, гэрэлтүүлэг сайтай , хурлын заал , урлаг спортын заал сонгон цаг үеийн  нөхцөл байдалтай  холбогдуулан хөл хорио,  өвчлөлийн байдал  зэргээс хамаарч  сургууль цэцэрлэгийн байрыг сонгон орох гарах хаалга  тус тусад нь гаргаж тэдгээрт сургалт сурталчилгааны тэмдэглэгээ хийх юм.

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *