Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлуудыг танилцууллаа

2020 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийж хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан болон 2021 онд хийж хэрэгжүүлэх ажлуудын талаар  сумын Засаг дарга Ж.Жавхаатөгс Удирдах ажилтны зөвлөгөөн болон багуудын ИНХ-аар танилцууллаа.

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *