БАРУУН УРТ СУМЫН АЖ АХУЙН НЭГЖ, БАЙГУУЛЛАГУУДЫН АНХААРАЛД

“Нягтлан бодох бүртгэлийн тухай хууль”-ийн 10 дугаар зүйлд заасны дагуу аж ахуйн нэгж, байгууллагууд 2020 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлангаа Сангийн яамны Mof.gov.mn болон “e-balance.mof.gov.mn” вебсайтад нэвтрэн санхүүгийн тайлангийн программд хандан маягтын дагуу, бүрэн алдаагүй шивж хуулийн дагуу 2021 оны 02 дугаар сарын 10-ны дотор яаралтай илгээнэ үү.
Хэрэв тайлангаа илгээж, баталгаажуулаагүй болон хугацаа хоцроосон тохиолдолд “Зөрчлийн тухай хууль”-ийн 11.18 дугаар зүйлийн 1.25 дахь заалтын дагуу аж ахуйн нэгж, байгууллагад 4.000.000 төгрөг, албан тушаалтанд 400.000 төгрөгийн торгууль ногдуулахыг мэдэгдье.
Баруун Урт сумын ЗДТГ-ын Санхүүгийн алба
Харилцах утас: 70518922

Санал болгох мэдээ

ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР

  ГАЗАР ЭЗЭМШИХ ЭРХИЙН ГЭРЧИЛГЭЭНИЙ ДУУДЛАГА ХУДАЛДААНЫ ЗАР   Баруун-Урт сумын Засаг даргын 2021 оны …

Leave a Reply

Your email address will not be published.