Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө үнэлгээ сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа

Төрийн байгууллагын гүйцэтгэлийн  төлөвлөгөө , үнэлгээ хариуцсан ажилтнууд болон Баруун-Урт сумын харьяа  төсөвт байгууллагад зориулсан чадавхжуулах сургалт боллоо.

Төрийн албаны шинэ хуулиар бүх байгууллага албан хаагч тус бүр гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөтэй байх зохицуулалт хийгдсэн. Засгийн газрын 2020 оны 217-р тогтоолоор Байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө боловсруулах,гүйцэтгэлийн зорилт шалгуур үзүүлэлтийг тогтоож тайлан , гаргах журам төлөвлөгөөнд билээ.

Үүний дагуу Сүхбаатар аймгийнхаа ЗДТГ-тай хамтран гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөг хэрхэн боловсруулах төлөвлөх ,хяналт шинжилгээ хийх , түүний үр дүнгээр нь ямар арга хэмжээ тооцох талаар мэдлэг олгох зорилготой Төрийн байгууллагын гүйцэтгэлийн төлөвлөгөө үнэлгээ сэдэвт сургалтыг зохион байгууллаа.

Сургалтанд   Баруун-Урт сумын харьяа  төсөвт байгууллагын  20 гаруй албан хаагч оролцож байна .

Санал болгох мэдээ

МАЛ ТООЛЛОГО ОРОН ДАЯАР ЭХЭЛЛЭЭ

Улсын хэмжээнд жилийн эцсийн мал тооллого орон даяар өнөөдөр эхэлж байна. Энэ жилийн тооллого гурван …

Leave a Reply

Your email address will not be published.