Боловсролын салбарт дэмжлэг үзүүллээ

Сумын орон нутгийн хөгжлийн сан болон орон нутгийн төсвийн хөрөнгөөр Боловсролын салбарт дэмжлэг үзүүлэх ажлын хүрээнд ерөнхий боловсролын 1 дүгээр сургуулийн  анги танхимын тохижилтод 9,600.0 мянган төгрөг, 3 дугаар сургуулийн захиргаан пар шинэчлэл, засварын ажилд  6,000.0 төгрөг 6,8 дугаар   цэцэрлэгийн засвар тохижилтын ажилд 3,500.0 мянган төгрөгийн дэмжлэг үзүүллээ.

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *