Нийтийн эзэмшлийн орон сууцнуудыг бүрэн камержууллаа

Аймгийн Засаг даргын А/125 тоот захирамжийн дагуу эрх шилжиж ирсэн ажил орон нутгийн хөгжлийн сангийн санхүүжилтээр 7 дугаар багийн камержуулалтын ажил tender.gov.mn сайтаар зарлагдаж тендерт 44,627.8 мянган төгрөгөөр Талын технологи ХХКомпани шалгарч  тус багийн 27 а,б, в байр, 48 болон 52 айл, Одкон хотхон зэрэг байруудад нийт 19 ширхэг камер байршуулж иргэдийн эд хөрөнгө хамгаалах, гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх, илрүүлэх,  тав тухтай амьдрах орчин нөхцөлийг бүрдүүлэхэд тустай ажил болсон. Нэгдсэн серверийг Иргэдэд үйлчлэх нэгдсэн төвд байршуулж хянан ажиллаж  байна.

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *