Гудамжны гэрэлтүүлгийн засвар, шинэчлэлийн ажил хийгдлээ

Гэрэлтүүлэг засвар үйлчилгээний ажлыг Уртын гэгээ ОНӨААТҮГазартай ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулж гэр хорооллын гэрэлтүүлгийн засвар шинэчлэлийг хийж аюулгүй зорчих орчинг бүрдүүлж ажилласан.

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *