Хаягжуулалтын ажил хийгдлээ

Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар хаягжуулалтын ажлын хүрээнд орон нутгийн Зотол хэвлэл ХХК-тай шууд худалдан авалтын журмаар ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулжобъектын 180, гудамжны 12, хашааны 48, уулзвар 44 ширхэг хаягийг хүлээн авч ажиллалаа.

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *