Иргэдийн оролцоотой ногоон байгууламжийг нэмэгдүүлэх ажлыг зохион байгууллаа

Сумын орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгө оруулалтаар ногоон байгууламжийн ажлын хүрээнд Шаргын модот цэцэрлэг ХХК, Сүхбаатар ойжуулалт, Ойжуулалт хайлааст ХХК, Төгөл ХХКомпани, иргэн Лутсүх нартай гэрээ байгуулж 3,4,7-р багийннийт 158 айлөрхөд 820  ш моднысуулгацыггарынавлагынхамттараах, ногоон байгууламж нэмэгдүүлэх арчлан хамгаалж тордох зэрэг  ажил дээр гэрээ байгуулан ажилласан.

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *