Зорилтод бүлгийн хүүхдүүдийг үзлэг шинжилгээнд хамрууллаа

Монголиа ази рийч ОУБ-ын санхүүжилтээр хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн үзлэгийг 2 өдрийн турш зохион байгуулж нийт 145 хүүхдэд үзлэг хийж 5 хүүхдийг эмчилгээнд үнэ төлбөргүй хамруулахаар болсон.

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *