Азийн хөгжлийн банк японы ядуурлыг бууруулах сангаас гэрч хохирогчийг хамгаалах байр барих хэрэгжиж байна

Азийн хөгжлийн банк, японы ядуурлыг бууруулах сангаас 228,0 сая төгрөгийн санхүүжилтээр тус суманд “Гэрч хохирогчийг хамгаалах байр” байгуулах ажил 2018 оноос хэрэгжиж барилгын ажлыг хүлээн авах шатандаа явагдаж байна.

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *