Нийтийн эзэмшлийн газруудад зориулалтын хогийн сав байршууллаа

Сүхбаатар тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГазарнь орон нутгийн төсвийн хөрөнгө оруулалтаар нийтийн эзэмшлийн газруудад байршуулах торон хогийн сав 8 ширхгийг хийж байршууллаа.

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *