Сүхбаатар тохижилт үйлчлигээ ОНӨААТҮГазарт ковш машин нийлүүллээ

Аймгийн Засаг даргын А/255 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн ажил  Ковш машин нийлүүлэх ажил tender.gov.mn сайтаар зарлагдаж  тендерт 37,850.0 мянган төгрөгөөр Отто мир ХХК шалгарч Сүхбаатар тохижилт үйлчилгээ ОНӨААТҮГазарт хүлээлгэн өглөө.

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *