Хог ургамалтай тэмцэх тухай

Баруун-Урт сумын Засаг даргын захирамжаар Хүн амын эрүүл мэндийг хамгаалах, ургамлын гаралтай аливаа өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх зорилгоор Аж ахуй нэгж байгууллагуудад өөрийн эзэмшлийн эргэн тойронд 50м газарт ургасан шарилжийг устгах арга хэмжээ авч ажиллахыг үүрэг болголоо.
Мөн иргэд та бүхнийг амьдарч буй орчныхоо шарилж ургамлыг устгаж харшил болон бусад өвчлөлөөс урьдчилан сэргийлэх арга хэмжээ авахыг уриалж байна.

БАРУУН-УРТ СУМЫН ЗДТГ

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *