Иргэдэд хүргэж буй цахим үйлчилгээний жагсаалт

Үйлчилгээний нэгдсэн төвийн үйл ажиллагааны журмын дагуу төрийн үйлчилгээг түргэн шуурхай ил тод хүртээмжтэй хүргэх үүднээс төрийн зарим үйлчилгээг оператор, цахим хэлбэрээр хэрэгжүүлэх болсон.

Төрийн үйлчилгээний нэгдсэн төв нь төрийн нэгдсэн порталыг ашиглан төрийн үйлчилгээний дараах 54 төрлийн лавлагааг иргэдэд үзүүлж байна.

Үүнд:

 • Төрсний бүртгэлийн лавлагаа
 • Гэрлэлтийн бүртгэлийн лавлагаа
 • Гэрлэлт бүртгэлгүй тухай лавлагаа
 • Гэрлэлт дуусгавар болсны лавлагаа
 • Регистрийн дугаар сольж, шинээр олгосон тухай лавлагаа
 • Овог, эцэг /эх/-ийн нэр, өөрийн нэр өөрчилсний бүртгэлийн лавлагаа
 • Үндэсний энгийн гадаад паспортын бүртгэлгүй тухай лавлагаа
 • Үндэсний энгийн гадаад паспорт анх удаа авсан лавлагаа
 • Үндэсний энгийн гадаад поспарт дахин авсан тухай лавлагаа
 • Иргэний үнэмлэхний лавлагаа
 • Оршин суугаа хаягийн лавлагаа
 • Цахим бүртгэлд хамрагдсан эсэх лавлагаа
 • Хуулийн этгээд улсын бүртгэлд бүртгэлтэй эсэх лавлагаа
 • Хуулийн этгээд бүртгэлгүй лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн дэлгэрэнгүй лавлагаа
 • Хуулийн этгээдийн үүсгэн байгуулагч, хувьцаа эзэмшигчийн лавлагаа
 • Хуулийн этгээд татан буугдсан эсэх лавлагаа
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн лавлагаа
 • Үл хөдлөх эд хөрөнгөтэй эсэх лавлагаа
 • Үл хөдлөх хөрөнгийн жагсаалтын лавлагаа
 • Авто тээврийн хэрэгслийн улсын бүртгэлийн лавлагаа
 • Оношилгоо, техникийн хяналтын үзлэгийн мэдээлэл харах
 • Гаалийн байгууллагад өртэй эсэх тухай лавлагаа /тодорхойлолт/
 • Татварын өрийн үлдэгдлийн тухай лавлагаа
 • Байгууллагын татварын тооцоотой эсэх тухай тодорхойлолт
 • Татварын тайлангаа тушаасан эсэх тухай эсэх тухай лавлагаа
 • Тендерийн тодорхойлолт
 • Иргэний тодорхойлолт
 • Жолоочийн лавлагаа, мэдээлэл
 • Жолоодох эрхийн оноо
 • Галт зэвсэг эзэмших, өмчлөх эрхийн лавлагаа
 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт
 • Иргэний эрүүгийн хариуцлага хулээж байгаа эсэх тухай тодорхойлолт
 • Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байсан эсэх тухай тодорхойлолт
 • Хуулийн этгээдийн эрүүгийн хариуцлага хүлээж байгаа эсэх тухай тодорхойлолт
 • Шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөргүй эсэх тодорхойлолт /ААНБ/
 • Шүүхийн шийдвэрээр бусдад төлбөргүй эсэх тодорхойлолт /Иргэн/
 • Нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн талаарх тодорхойлолт
 • Иргэн /Даатгуулагч/-д нийгмийн даатгалын сангаас тэтгэвэр авах эрх үүсээгүй тухай тодорхойлолт
 • Ажил олгогчийн нийгмийн даатгалын шимтгэл төлөлтийн тодорхойлолт
 • Тэтгэвэрийн даатгалын шимтгэлийн нэрийн дансны лавлагаа
 • Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай өрхийн тодорхойлолт /Нийслэл/
 • Хүнс тэжээлийн дэмжлэг үзүүлэх шаардлагатай өрхийн тодорхойлолт /Орон нутаг/
 • Өрхийн мэдээллийн сангаас тодорхойлолт авах
 • Хүүхдийн мөнгө тэтгэмж олгох тодорхойлолт
 • Хүүхдийн мөнгө тэтгэмж олгож байгаа эсэх тодорхойлолт
 • Бүрэн дунд боловсролын үнэмлэхний тодорхойлолт
 • Суурь боловсролын гэрчилгээний тодорхойлолт
 • Дээд боловсролын сургалтын байгууллагын дипломын тодорхойлолт
 • Авто тээврийн хэрэгслийн торгуулийн мэдээлэл

Санал болгох мэдээ

МАЛ ТООЛЛОГО ОРОН ДАЯАР ЭХЭЛЛЭЭ

Улсын хэмжээнд жилийн эцсийн мал тооллого орон даяар өнөөдөр эхэлж байна. Энэ жилийн тооллого гурван …

Leave a Reply

Your email address will not be published.