Үйлдвэрийн районы 0,4 квтын шугамын ажлын тендер

Удирдлага болон хуульд заасан бусад чиг үүргийг хэрэгжүүлэх зардлаар хийгдэх Үйлдвэрийн районы 0,4 квтын шугамын ажлын тендерт Дорнод аймгийн Техникийн цогц шийдэл ХХК 35,0 сая төгрөгийн үнийн саналтайгаар шалгарч ажил гүйцэтгэх гэрээ байгуулж ажлыг эхлүүлээд байна.
Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын Засаг Даргын Тамгын Газар

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *