ХАМТДАА СЭРГИЙЛЬЕ

Шинэ коронавируст халдварын цар тахлаас урьдчилан сэргийлэх ажилд төр, төрийн бус байгууллагыг татан оролцуулж иргэдэд зөвлөмж зөвлөгөө өгөх, сэрэмжлүүлгийг түгээх, иргэдийн хөдөлгөөнийг сааруулах ариутгал, халдваргүйжүүлэлт хийх ажлыг эрчимжүүлэх зорилгоор “ХАМТДАА СЭРГИЙЛЬЕ” аяныг зохион байгуулж байна.
БАРУУН-УРТ СУМЫН ЗАСАГ ДАРГЫН ТАМГЫН ГАЗАР

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *