ОНХС-ийн цахим санал асуулгад хамрагдаарай

Баруун-Урт суманд 2021 онд “Орон нутаг хөгжүүлэх сан”-гийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажилд тусгах санал асуулгад идэвхтэй хамрагдахыг уриалж байна.

https://docs.google.com/forms/d/1JxKgDqs4-9-1gJ6xfgkucdahaVVCoZ7YCdUSruG-ynw/edit

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *