Баруун-Урт сумын 2020 оны төсвийн ил тод байдлын мэдээ

2020 оны манай сумын төсөв 14590.1сая төгрөгийн орлого, зарлагын тэнцэлтэй байхаар батлагдсан. Орлогын эх үүсвэр, зардлыг үйл ажиллагааны чиглэлээр дараах зургаас харна уу.

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *