Баруун-урт сумын 1-р баг тоглоомын талбайгаа хүлээн авлаа

Баруун- Урт сумын 1-р баг тоглоомын талбайгаа хүлээн авлаа. Тус талбайг орон нутгийн хөрөнгө оруулалтаар хийсэн бөгөөд тоглоомын талбайн стандартын дагуу хийж гүйцэтгэжээ.

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *