Орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүнийг шалгаруулна

Орон нутгийн түүхий эд, нөөц баялагийг ашиглан брэнд бүтээгдэхүүнийг шинээр бий болгох, жижиг, дунд үйлдвэрлэл, үйлчилгээ эрхлэгчдийн бараа бүтээгдэхүүн, үйлчилгээг дотоодын зах зээлд нэвтрүүлэхэд дэмжлэг үзүүлэх, шинэ зах зээл, шинэ түншлэл бүхий олон талт хамтын ажиллагааг өргөжүүлэн хөгжүүлэх, импортыг орлохуйц бүтээгдэхүүн, экспортын барааны нэр төрлийг олшруулах, өрсөлдөх чадварыг нэмэгдүүлэх, хүн амыг эрүүл аюулгүй, экологийн цэвэр бүтээгдэхүүнээр хангах зорилгоор Орон нутгийн брэнд бүтээгдэхүүнийг шалгаруулах юм.

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *