Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/70 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн хадлангийн тоног төхөөрөмж нийлүүлэх ажлын тендерт …

Leave a Reply

Your email address will not be published.