Сум хөгжүүлэх сангийн зээлд нийт 27 хүн хамрагдаж, 382,0сая төгрөгийн санхүүжилт авлаа

Баруун-Урт сумын ЗДТГ-ын сум хөгжүүлэх сангийн төсөл сонгон шалгаруулах зөвлөлийн шийдвэрээр нийт 27 хүний төсөл сонгогдож тэдгээр иргэдэд  382,0 сая төгрөгийн дэмжлэгийг үзүүллээ. Ийнхүү сум хөгжүүлэх сангаас авсан дэмжлэгийг бодитой ажил болгож, аймаг орон нутаг болон хувийн бизнесээ өргөжүүлэх их үүсвэр болгоорой гэдгийг зөвлөлийн зүгээс анхаарууллаа. 

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *