ОНХС-гийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын санал асуулга

Орон нутаг хөгжүүлэх сангийн хөрөнгө оруулалтаар хийгдэх ажлын санал асуулгад идэвхтэй хамрагдана уу.

Доорх холбоос дээр дарж саналаа өгнө үү. Баярлалаа.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeVMVnGp9URF5a88y70PM6_7dYEXvP6dKL0aPD-08gwHmN7tQ/viewform?usp=sf_link

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *