Үр дүнгийн гэрээ байгууллаа

Аймгийн удирдах ажилтны зөвлөгөөн 2 дахь өдрөө үргэлжиллээ. Өнөөдөр Төсвийн ерөнхийлөн захирагч буюу аймгийн Засаг дарга сумдын засаг дарга нартай болон аж ахуй нэгж, албан байгууллагын дарга нартай 2019 онд хамтран ажиллах үр дүнгийн гэрээг байгууллаа.

Үр дүнгийн гэрээ байгуулсанаар Засгийн газрын болон аймгаас хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр, улс аймгийн эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилтийг хангах, төсөв, төсөл хөтөлбөрийн хөрөнгөөр хэрэгжих ажил, арга хэмжээ, түүний чанар, үр дүнг тодорхойлох, сумын Засаг дарга, агентлаг, адбан байгууллагын дарга эрхлэгч нар тухайн жилд хүлээх үүрэг хариуцлагыг тодорхой болгож, тус бүр үйл ажиллагаагаа оновчтой төлөвлөж ажиллахад чиглэж байгаа юм.

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *