Санал асуулгад идэвхтэй хамрагдана уу.

Баруун-Урт суманд 2020 онд Орон нутгийн хөгжлийн сангийн хөрөнгөөр хэрэгжүүлэх хөрөнгө оруулалт, хөтөлбөр, төсөл арга хэмжээнд олон нийтээс санал авах ажиллагаа эхлээд байна. Санал асуулгын хуудсыг айл өрхүүдээр тарааж, Баруун-Урт сумын ЗДТГ-ын багийн ажлын алба дээр авч эхлээд байна.

Иргэд та бүхэн санал асуулгадаа идэвхтэй хамрагдана уу? 

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *