Хуулийн сургалт, зөвлөгөө боллоо

Баруун-Урт сумын 3,4,5,6,8,9-р багийн ажлын албанаас Нийгмийн даатгалын хэлтэс, Цагдаагийн газартай хамтран “Нийгмийн даатгалын багц хууль’, “Зөрчлийн тухай хууль’-иар 78 иргэнд сургалт, зөвлөгөө мэдээлэл өгч ажиллалаа. Хамтран ажилласан Нийгмийн даатгалын хэлтсийн орлогч дарга Ө.Бат-Амгалан, тэтгэврийн байцаагч Б.Энхтуяа, Х.Цэцэгмаа болон цагдаагийн ахмад Э.Энххад, хэсгийн байцаагч Ч.Сэдэд нарт талархснаа илэрхийлье.

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *