Баруун-Урт сумын Худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө-2019

Сүхбаатар аймгийн Баруун-Урт сумын Засаг даргын тамгын газрын ОНХС, мөрийн хөтөлбөрөөр хийж хэрэгжүүлэх ажлын худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө.

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *