Аймгийн цэргийн штабтай хамтран ажиллав.

Цэргийн сургалт

Баруун-Урт сумын ЗДТГ-аас Цэргийн алба хаах насны иргэн болон цэргийн албаны ээлжит татлагаас чөлөөлөгдсөн иргэний эрүүл мэндийн байдалд хяналт тавьж, тэдний эрүүл мэндийг сайжруулах талаар мэргэжлийн байгууллага болон аймгийн цэргийн штабтай хамтран эрүүл мэнд, сэтгэлзүйн бэлтгэлийг дээшлүүлэх сургалтыг зохион байгууллаа. Сургалтанд Баруун-Урт сумын цэргийн насны 30 иргэн оролцож ВС вирусын болон цусны дэлгэрэнгүй шинжилгээнд хамрагдлаа.

Санал болгох мэдээ

Аймгийн Засаг даргын А/161 тоот захирамжаар эрх шилжиж ирсэн нийтийн эзэмшлийн орон сууцны дээвэр засварын …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *