Хүний нөөцийн ил тод байдал

 

Монгол улсын Засгийн газрын 2019 оны 143 дугаар тогтоолын дагуу Баруун-Урт сумын Засаг даргын Тамгын газрын “Ил тод байдлын илтгэх шалгуур үзүүлэлт” ийн дагуу хэрэгжилтийн ханган ажиллаж байна. Ил тод мэдээллийн самбарын Чанарын удирдлагын тогтолцоо 9001:2015 стандартыг нэвтрүүлж байгаатай уялдуулан шинэчилж, baruun-urt.su.gov.mn сайтыг ажиллаж байна.