Засаг даргын зөвлөл

Баруун-Урт сумын Засаг даргын зөвлөл нь 8 хүний бүрэлдэхүүнтэй ажиллаж байна.

Үүнд:

Ж.Жавхаатөгс (Сумын засаг дарга)

Э.Хүрэлчулуун (Сумын засаг даргын орлогч)
М.Ганбаяр (Сумын засаг даргын орлогч)
Б.Сарангэрэл (Сумын ЗДТГ-ын дарга)
Ж.Батсуурь (Сумын засаг даргын зөвлөх)
Х.Баярмаа (Санхүү албаны дарга)
А.Нарантуяа (Иргэдэд үйлчлэх төвийн дарга)
Л.Отгонсүх (ЗБҮТ-ийн дарга)